Камените очи во волшебната шума

Камените очи во волшебната шума

Низ папратите на волшебната шума со високи крошни и со повикот на дивите птици наоколу, камени очи ја набљудуваат земјата. Сплотени со камењата и стеблата на дрвата, мистериозни скулптури на домородци, како едно со природата се наоѓаат насекаде, засекогаш чувајќи го својот домороден рај. Се наоѓаме во oкругот Данденонг, Викторија, во предградието на Мелбурн, Австралија. Близу … Continue reading »
Диџириду

Диџириду

Диџириду е дувачки инструмент кој потекнува од северните области на Австралија. Домородните народи од овие краишта, во прв ред Абориџините, го создале инструментот пред околу 1500 години. Понекогаш луѓето го опишуваат како „дрвена труба“, или „зуечка шупелка“. Не постојат сигурни докази кои би посведочиле за староста на инструментот. Според археолошките студии за карпестата уметност во … Continue reading »