Јапонско множење

Се чини дека Јапонците не ги користат цртичките и точките само за азбуката. Тие се дел и од јапонската математика.


Можеби за да ја научиме јапонската азбука би ни било потребно многу време, но за да го научиме начинот на кој Јапонците множат, потребни ни се само две ипол минути. Погледнете како Јапонците множат.

 

Јапонско множење

 

Проф. Алберт Пи

Професорот Алберт Пи е најнискиот професор во училиштето. Тој е единствениот човек кој се родил како старец, а не како бебе. Како што минуваат годините, наместо да старее, тој се подмладувал.