Гулабот во словенската народна митологија

Гулабот во словенската народна митологија

Гулабите, според накои верувања кај словенските народи, биле попски деца кои на пролет пееле многу. Нивното пеење всушност претставувало клетва. Тие го колнеле попот затоа што не им дозволил да учат. Поради тоа, самите се проколнале и се сториле гулаби. Во прилог на кажаното говорат и следните стихови, пренесувани од генерација на генерација: Ослепел, попе … Continue reading »
Сирена

Сирена

Во грчката митологија, сирените биле убави и опасни суштества, прикажани како фатални жени, кои со својата маѓепсувачка музика и неодолив глас ги примамувале морнарите да пловат кон карпестите брегови на нивниот остров и да доживеат бродолом. Овие мистериозни нимфи, римските поети ги преставиле како жители на некои мали острови, наречени  Карпи на Сирените. Местата каде се верувало дека живеат сирените … Continue reading »
Вештерка

Вештерка

Вештерките се космополитска појава. Се среќаваат кај сите словенски и европски народи, но и пошироко. Нивното постоење датира уште од предхристијанските времиња. Се нарекуваат уште и вештици, маѓесници, мамници и презимачки. Според усните преданија на словенските народи, вештерката живеела како и сите обични луѓе, како обична жена, само што во неа бил вплотен лошиот ѓаволски … Continue reading »
Коза

Коза

Во верувањата на сите словенски народи, козата била суштество создадено од ѓаволот. Како последица на ваквите верувања, козата се сметала за нечисто животно. Луѓето ја чувале само поради нејзината млечност. Таа не се колела курбан и не се принесувала како жртва. Се верувало дека козата била отпорна на лошите очи. Со други зборови, бидејќи се … Continue reading »
Караконџол

Караконџол

Според прибелешките на повеќе истражувачи, митот за демонското суштество караконџол се појавил на Балканскиот полуостров, во прв ред, кај народите кои биле под турско ропство и грчко културно влијание. Караконџолите се демонски суштества со светли очи, кои на човекот му нанесувале големи пакости, особено ако биле лути на него. Со себе речиси постојано носеле голем … Continue reading »
Феникс

Феникс

Дали знаете дека фениксот, според легендите, имал животен век од 500, 1.461 или 12.594 години? Фенискот е симбол на повторно раѓање, на надеж, чест, брак, верба, постојаност, вечност, бесмртност и светлина. Тој го претставува космичкиот оган од кој се создал светот. Феникс е свето митолошко суштество од егитпетската митологија во вид на огнена птица. Фениксот … Continue reading »
Киклоп

Киклоп

Пристигнавме во земјата на дивите киклопи. Тоа се тромави, горски џинови кои ниту сеат, ниту жнеат. Тие ја оставаат својата плодна земја, да роди сама од себе и на изненадување таа тоа и го прави, без никаква претходна обработка. И виновната лоза, сама од себе, раѓа грозје во изобилство. Одисеј Во грчката, а подоцна и во … Continue reading »
Трол

Трол

Ме викаат трол, месецот на Земјата, крадец на џиновските богатства, уништувач на бурното Сонце, омиленото цвеќе на пророците, чуварот на фјордовите, проголтувачот на рајското тркало. Трол е натприродно суштество од нордиската митологија и скандинавскиот фолклор. Суштествата опишани како тролови, живееле изолирани меѓу карпите на планините и во пештерите. Понекогаш живееле во мали семејни заедници, вообичаено … Continue reading »
Змев

Змев

Во нашето училиште, митолошките суштества за кои денес ќе учиме, се многу ценети и почитувани. Змевовите. Нашиот училишен замок е постојано заштитен од будните очи на четирите змевови: змевот Вода, змевот Воздух, змевот Земја и змевот Оган. Змевот припаѓа во групата на „градобранители“, чија главна задача била спречување на доаѓањето на градоносни облаци, носени од … Continue reading »
Грифин

Грифин

Легендарните и митолошки суштества се животни чие постоење се евидентира во приказните за натприродното. Поради недостатокот од фосилни остатоци за таквите суштества, нивното постоење го истражуваат голем број современи зоолози. Но, некои легендарни суштества, како еднорогот, биле евидентирани во историјата на природата од неколку антички истражувачи. Дел од легендарните и митолошки суштества имаат потекло од … Continue reading »