Геометриско тело – пирамида

Геометриско тело – пирамида

Што си замислувате кога ќе се сетите на древниот Египет? Фараони? Реката Ник? Пустина? Сфинга? Мумија? Сите овие работи не поврзуваат со Египет, но можеби она што е најкарактеристично, се пирамидите. Пирамидите можеме да забележиме во многу земји низ светот. Во Судан, постојат повеќе од 200 пирамиди – земјата со најголем број на пирамиди во … Continue reading »
Кои ни се шансите да добиеме лото?

Кои ни се шансите да добиеме лото?

Можеме ли со неколку денари, да добиеме многу денари? Лотарија е игра на собирање пари. Основното ниво на лотаријата е вложување на мала сума пари, со цел да купиме среќка или ливче за лото и да си оствариме шанса за освојување на поголема сума на пари. Во лотаријата не ни требаат вештини. Се што ни … Continue reading »
πи

πи

Обемот на кружницата е нејзиниот периметар. Должината од нејзиниот центар, до нејзиниот раб се вика „радиус“. Должината од една страна до спротивната страна на кружницата се вика „дијаметар“. Кружниците можат да имаат различни големини, но секогаш ја задржуваат својата форма. Математичарите знаеле дека круговите мора да се состојат од посебни елементи. Еден од тие посебни … Continue reading »
Агли

Агли

Со само еден поглед околу било која соба, можеме да забележиме неколку агли. Секое ќоше во собата, претставува агол. Агли имаат и ќошиња на прозорците, вратите, книгите, масичките, полиците и сите други секојдневни предмети. Секаде каде што две линии се спојуваат една со друга во една точка, се создава агол. Аглите имаат различни форми и … Continue reading »
Гугол

Гугол

Кој е најголемиот број на кој можете да се сетите? Милион? Билион? Трилион? Газилион? Многу многу одамна, математичарите измислиле начин на кој би ги претставувале многу големите броеви. Тие измислиле степени, за да можат да ја претстават функцијата на множење на броевите сами со себе, одреден број пати. На пример – доколку некаде забележиме 102, … Continue reading »
Колку секунди има во една година?

Колку секунди има во една година?

Секундите минуваат и се претвораат во минути. Минутите минуваат и се претвораат во часови, а часовите во денови. Додека се свестиме, времето летнало. Сте се запрашале ли колку секунди има во една година? Да пресметаме колку секунди има во еден ден. А во еден месец? А во една година? За да откриеме од колку секунди … Continue reading »